Artykuły dla tagu: ‘wypłata po śmierci’

Zapis na wypadek śmierci – zrób w banku

Co to jest zapis na wypadek śmierci? Zapis na wypadek śmierci ustanawia się w banku, dotyczy on środków zgromadzonych za życia na danym rachunku bankowym. Środki, które ujęte są w zapisie wyłącza się z masy spadkowej, tym samym mogą one trafić w ręce dowolnie wybranej osoby. Z reguły banki pobierają opłatę za ustanowienie takiego zapisu, także jego modyfikacja zazwyczaj kosztuje. W końcu można się jeszcze rozmyślić, komu i ile chce się zostawić…

Są takie banki, które nic nie pobiorą za wystawienie i podpisanie stosownego pisma „spadkowego”, a są takie, które skasują za nie 30 zł.
Polskie prawo spadkowe przewiduje, że zgromadzone wkłady w banku na koncie, np. oszczędnościowym można przekazać po śmierci dowolnej osobie – nie musi należeć ona do kręgu spadkobierców. Jeśli ustanowi się za życia pisemną dyspozycję na wypadek śmierci, to środki wyłączane są ze składu masy spadkowej i wobec tego nie będą podlegały podziałowi sądowemu pomiędzy wszystkich upoważnionych spadkobierców.

Ustanawiając taki zapis na wypadek śmierci, określa się komu i ile ma przypaść na wypadek odejścia. Jednak przepisy ustalają pewien limit wysokości takiej dyspozycji. Brzmi on następująco: W przypadku wkładów oszczędnościowych w bankach „wydawana kwota nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, niezależnie od liczby wydanych dyspozycji”.

Każdy bank inaczej ściąga opłaty za ustanowienie takiego dokumentu. Czasem są to stałe stawki, czasem różnią się w zależności od czynności i procedur danej instytucji. Np. w Credit Agricole za ustanowienie, zmianę, czy odwołanie, bank pobierze zawsze 5 zł. A BGŻ za przyjęcie lub zmianę 20 zł, za realizację 10 zł, za weryfikację do dysponowania rachunkiem – 10 zł. Warto zatem zapytać się o szczegóły takiego zapisu w swoim własnym banku.

Nowość! Pożyczka Od Miloan !!!
Szybka Pożyczka Bez BIK
Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki: Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie. Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.
Wpływ pożyczki na zdolność kredytową:       Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta. Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy w BIK.
Szybka Pożyczka Firmowa
Oddłużanie Fachowo
Pożyczka Gotówkowa Do 10 tyś
Kredyt Bez Baz Do 25 000 tyś zł
NOWE